English

关于撤销部分授权代理商说明

时间:2017-9-7 14:35:18   点击次数:1115

                       以下授权代理商由于无法满足代理商议中相关约定,经双方协商确认后代理商资格予以取消

             

 

开启合作之旅
微信公众平台

常州市艾迈斯电子有限公司2016-2020版权所有
备案号码:苏ICP备15054641号-1